Затверджено проект внесення змін до генерального плану  розвитку м. Дніпра.

Рішенням міської ради від 20.09.2017 № 82/24 затверджено проект внесення змін до генерального плану розвитку м. Дніпра.

Внесення змін до генерального плану розвитку міста обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови міста.

Мета розроблення проекту: обґрунтування стратегії планування і забудови міста; визначення напрямків планувальної організації та функціонального призначення території; розроблення заходів щодо удосконалення системи закладів обслуговування населення та інженерно-транспортної інфраструктури.

У проекті визначені: уточнення розміщення житлово-громадського будівництва, забезпечення інженерно-транспортною інфраструктурою, необхідними заходами з інженерної підготовки та захисту території.

У проекті визначені: сучасний стан планування та забудови міста, стан навколишнього середовища, житловий фонд та динаміка його будівництва, стан сфери обслуговування населення міста, вулична мережа та мереж транспортної інфраструктури, інженерне обладнання території, стан інженерної підготовки та захисту території, а також даний аналіз реалізації рішень генерального плану.

About the Author

Відділ містобудівного кадастру
Відділ містобудівного кадастру