Процедура розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті «План зонування території міста Дніпропетровська»

У Дніпропетровську почалась процедура розгляду та врахування
пропозицій громадськості у проекті
«План зонування території міста Дніпропетровська»

1. Мета, склад та зміст містобудівної документації.

План зонування території (зонінг) – містобудівна документація, що визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.

         Фізичні та юридичні особи мають право безперешкодно отримувати інформацію, що стосується завдання та змісту Зонінгу у повному обсязі та зобов’язані керуватися ним під час формування та реалізації намірів будівництва, використання земельних ділянок та експлуатації об’єктів містобудування, а також вирішення інших питань використання території міста.

Зонінг призначений для:

 1. Забезпечення реалізації планів та програм (в т.ч. зафіксованих в затвердженій документації) розвитку міської території, систем інженерного, транспортного забезпечення та соціального обслуговування, збереження природного, історичного та культурного середовища;
 2. Встановлення гарантій та визначеності щодо використання і забудови земельних ділянок для власників та осіб, що бажають придбати нерухоме майно, в т.ч. земельну ділянку, у власність або оренду;
 3. Підвищення ефективності використання земельних ділянок, в т.ч. шляхом створення умов для залучення інвестицій у будівництво та впорядкування міської території;
 4. Забезпечення вільного доступу громадян до інформації щодо використання території м. Дніпропетровська та їх участь у вирішенні питань щодо землекористування та забудови;
 5. Здійснення ефективного контролю за будівельною (містобудівельною) діяльністю фізичних та юридичних осіб.

План зонування території розробляється на основі генерального плану населеного пункту з метою визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.

Зонування   території здійснюється з дотриманням таких вимог:

– урахування попередніх рішень щодо планування і забудови території;

– виділення зон обмеженої містобудівної діяльності;

– відображення існуючої забудови територій, інженерно – транспортної інфраструктури, а також основних елементів планувальної структури територій;

– урахування місцевих умов під час визначення функціональних зон;

– установлення для кожної зони дозволених і допустимих видів використання територій для містобудівних потреб, умов та обмежень щодо їх забудови;

– відображення меж прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів.

Параметри використання території та будівель, запропонованих   для розташування у межах декількох земельних ділянок або окремої земельної ділянки, зокрема функціональне призначення, граничні поверховість та площа забудови, розміщення якої можливе на ділянці, є обов’язковими для врахування під час планування намірів забудови.

За порушення   вимог,   встановлених   планом   зонування території, фізичні та юридичні особи несуть відповідальність відповідно до закону.

Проектна документація містить текстові та графічні матеріали.

На «Плані зонування території м. Дніпропетровська» (схема розроблена на територію міста як схема загального зонування в масштабі 1:10000) відображені територіальні зони, для яких визначаються переважні та допустимі види забудови та використання.

 

 1. Відомості про замовника та розробника проекту містобудівної документації та підстави для їх розроблення.

Замовник: Головне архітектурно – планувальне управління Дніпропетровської міської ради, вул. Набережна В.І. Леніна, 29-А, місто Дніпропетровськ, 49000, 056 745 25 29, факс 056 744 34 94

Розробник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНСТИТУТ ХАРКІВПРОЕКТ» пр. Леніна 38, м. Харків, 61166, тел.057 702 5659, факс 057 702 1651

Підстава розроблення проекту: Рішення Дніпропетровської міської ради від 19.10.2011 №74/16 «Про надання дозволу на розроблення плану зонування території м. Дніпропетровська».

 

 1. Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом містобудівної документації.

Головне архітектурно – планувальне управління Дніпропетровської міської ради, вул. Набережна В.І. Леніна, 29-А, місто Дніпропетровськ, 49000, тел. 056 745 25 29, факс 056 744 34 94

 

 1. Інформація про посадову особу органу місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій.

Начальник відділу забудови міста Головного архітектурно – планувального управління Дніпропетровської міської ради – Барда Ганна Володимирівна.

 1. Строк подання пропозицій – один місяць.

 

 1. Строк завершення розгляду пропозицій – один місяць.

 

 1. Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів.

Оприлюднення інформації на веб – сайті Дніпропетровської міської ради http://dniprorada.gov.ua/