Офіційні документи

  •   У даному розділі розміщені законодавчі та нормативно-правові акти у сфері містобудівної діяльності, які регулюють процедурні питання, містять основні галузеві вимоги щодо змісту, порядку розроблення, затвердження та використання містобудівної документації, регламентують суміжні види діяльності, проте теж містять вимоги, що стосуються містобудування, або передбачають створення інформації, яка є вихідною при розробленні містобудівної документації.